Inwestowanie na giełda – poznaj ryzyko, wady i zalety

Pojęcie dywidendy jest ściśle związane z dodatkowym zyskiem. Samo słowo pochodzi z języka łacińskiego i jest dosłownie tłumaczone jako „zysk do podziału”. W rzeczywistości jest to zysk netto. Niektórzy inwestorzy są przekonani, że opłacalne jest tylko kupowanie akcji przedsiębiorstw, które regularnie opłacają dywidendy. Różnego rodzaju opracowania i podsumowania finansowe wskazują, że akcje z dywidendą przynoszą średnio ponad 4-procentowo większe zyski w skali roku, niż inne akcje. Dywidenda jest dodatkowym kapitałem zgromadzonym przez przedsiębiorstwa. Świadczy ona o tym, że firma rozwija się, planuje nowe inwestycje, posiada płynność finansową – właśnie dlatego jej akcje są atrakcyjne dla akcjonariuszy.

Inwestowanie na giełdzie w akcje z dywidendą

Do początków lat 80-tych najczęstszą forma wypłat gotówki akcjonariuszom była forma korzystania ze środków zgromadzonych jako dywidendy. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeznaczenie środków zgromadzonych jako dywidendy na wykupienie własnych akcji. Akcjonariusze w takim przypadku otrzymują dodatkowe akcje zamiast gotówki. Dyskusyjna jest sprawa wysokości dywidendy i jej wpływu na rozwój, i perspektywy na przyszłość przedsiębiorstwa. Jeżeli spółka posiada wysoką stopę procentową dywidendy może oznaczać to tyle, że jest mało perspektywiczna, ponieważ nie lokuje nadwyżek finansowych w inwestycje, a z tego względu za kilka lat może nie podołać konkurencji. Dodatkowo wysoka kwota zgromadzona jako dywidenda może spowodować znaczny spadek kursu akcji spółki. Może to oznaczać wzrost ryzyka inwestycyjnego lub po prostu brak wiary inwestorów w rozwój firmy.

Analizując dane należy stwierdzić, że spółki, które płacą dywidendę pozwalały zarobić o nawet niecałe 2 procent więcej od spółek pozostałych. Dodatkowo te, które zwiększają systematycznie środki gromadzone jako dywidendy pozwalają zarobić nawet jeszcze więcej. Należy jednak powiązać dwie istotne kwestie. Atrakcyjne są spółki, które poza tym, że wypłacają wysokie dywidendy, lokują jeszcze znaczną gotówkę w inwestycje i własny rozwój. Zanim zapadnie decyzja o zakupie jakichkolwiek akcji, warto przeanalizować sytuacje rynkową i zorientować się, które spółki wypłacają wysokie dywidendy (w Polsce prym wiedzie lubelskie KGHM).

Podsumowując, należy stwierdzić, że spółki oferujące wysoką dywidendę są w dzisiejszym okresie mimo wszystko atrakcyjne. Przy okazji należy rozważyć niską rentowność obligacji. Posiadając wolne środki do zainwestowania warto rozważyć ulokowanie ich w akcjach którejś ze spółek opłacających dywidendy. Jest to inwestycja znacznie lepiej opłacalna niż lokata, jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że być może przez najbliższe kilka lat można nie mieć dostępu do tych środków. Na tego typu rozwiązania powinny decydować się osoby, które nie zamierzają w najbliższym czasie swoich nadwyżek finansowych przeznaczać na konsumpcję. Powinno się jeszcze wspomnieć w tym miejscu o ryzyku inwestowania w portfele dywidendowych spółek. W przypadku kryzysu gałęzi przemysłu w który spółka jest zaangażowana, zyski mogą na jakiś czas zatrzymać tempo swojego wzrostu lub nawet wartość posiadanego portfela może spaść.

Co warto wiedzieć o inwestowaniu w akcje?

Samodzielne inwestowanie w akcje giełdowe wymaga od nas stałego monitorowania rynku kapitałowego i analizowania zachodzących na nim zmian. Aby prawidłowo zinterpretować wszystkie sygnały z niego płynące, musimy także posiadać wiedzę na temat analizy fundamentalnej i technicznej. Przydać może nam się również doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych. Niespełnienie tych warunków spowoduje, że najprawdopodobniej stracimy zainwestowane pieniądze. W sytuacji, gdy nasza wiedza jest zbyt uboga, bezpieczniej jest powierzyć kapitał instytucjom zajmującym się profesjonalnym zarządzaniem aktywami.