Fundusze inwestycyjne to pewny zysk z funduszu

Inwestowanie w dzisiejszych czasach to niemalże standard. Każdy chce czerpać jeszcze większe zyski ze zgromadzonych do tej pory środków finansowych. Ostatnimi czasy popularnym sposobem inwestowania jest fundusz inwestycyjny. W tym jednak przypadku, trzeba wybrać typ funduszu oraz konkretne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Małymi krokami do najlepszego funduszu inwestycyjnego

Fundusze zróżnicowane są pod kątem aktywów w które inwestują, a także różnią się przede wszystkim konkretną strategią inwestycyjną. Inwestorzy wspominają tu również o różnicach dotyczących zysków i strat. Niestety inwestowanie w fundusze to także ryzyko. Ale przed podjęciem ostatecznej decyzji, można je choć odrobinę zminimalizować, bo całkowicie wykluczyć nie zawsze się da.

Wybierając najlepszy fundusz inwestycyjny, trzeba przede wszystkim dokonać oceny ryzyka. Należy nadmienić, iż są fundusze obarczone dość szczególnym poziomem ryzyka i wyróżnia się tu przede wszystkim fundusze akcji, fundusze aktywów niepublicznych, fundusze surowcowe oraz absolutnej stopy zwrotu. Oczywiście wśród funduszy można też znaleźć mniej ryzykowne, a zalicza się do nich fundusze mieszane, które inwestują w zróżnicowane klasy aktywów. Do pewniejszych funduszy zalicza się fundusze ochrony kapitału, fundusz dłużny oraz gotówkowy. To fundusze dla inwestorów, którzy zbyt panicznie obawiają się utraty swoich oszczędności.

Zanim ktokolwiek zdecyduje się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne, powinien na spokojnie zapoznać się z każdym rodzajem funduszy. Uzyskując w ten sposób obraz na dane sposoby inwestycji, będzie mógł podjąć decyzję o wybierze jednego z nich. Jeżeli jednak ktoś mimo wszystko nie orientuje się w sprawie, powinien poprosić o pomoc, gdyż w przeciwnym razie może zbyt dużo stracić.

Często młodzi czy początkujący inwestorzy zadają pytanie, który fundusz lepszy. Gdyby tak wszyscy znali na to odpowiedź, zapewne nikomu nie brakowałoby pieniędzy. Ale na pewno można uzyskać pewne podpowiedzi, a przynajmniej sugestie. Kiedy ma miejsce spowolnienie gospodarcze, najkorzystniej jest wybierać takie fundusze jak gotówkowe i rynku pieniężnego. W czasie recesji, polecane są fundusze dłużne. Podczas ożywienia, inwestorzy najchętniej inwestują w fundusze akcji, a ekspansja motywuje ich do wybierania podobnie funduszy akcji oraz dodatkowo surowcowych.

Skupiając się na wyborze samego towarzystwa, warto zwrócić uwagę na wcześniejsze wyniki funduszu. To będzie wystarczająca wskazówka do podjęcia rozsądnej decyzji. Oczywiście to tak naprawdę niczego nie gwarantuje, ale wciąż dobre wyniki mogą wskazywać na to, iż działania wykonywane w zakresie danego funduszu, odbywają się profesjonalnie i przede wszystkim skutecznie. Pozyskując dane informacje, nie pozostaje już nic innego, jak tylko zdecydować się na jeden z nich. Doświadczeni inwestorzy z reguły nie mają z tym najmniejszych problemów, ale zapewne pamiętają jeszcze czasy swoich pierwszych inwestycji. Dlatego też możemy trafić na pewne wskazówki w Internecie i w wielu innych źródłach, które okazują się bardzo pomocne młodym inwestorom.

 

Wysokie zyski dzięki funduszom pieniężnym

Lokaty o stałym oprocentowaniu gwarantują pewny zysk, aczkolwiek ten nie zawsze jest wstanie zadowolić prawdziwych inwestorów. Oczekujesz czegoś więcej i nie masz ochoty narażać swoich oszczędności na zbyt duże ryzyko? Wybierz fundusz pieniężny i ciesz się jego możliwościami.

Fachowcy podpowiadają, iż fundusze pieniężne zapewniają znacznie większy zysk niż tradycyjne i tak popularne lokaty. Jednak zanim ktokolwiek zabierze się za inwestowanie, powinien w pierwszej kolejności poznać kilka szczegółów.

Bezpieczeństwo funduszu pieniężnego

Fundusz pieniężny to nic innego jak odmiana funduszu inwestycyjnego, który oferują towarzystwa funduszy. Inwestując swoje oszczędności w dany fundusz, inwestor przekazuje konkretną sumę pieniędzy dla towarzystwa, a ono za pośrednictwem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów od zarządzania, stara się za wszelką cenę operować w taki sposób danymi pieniędzmi, aby osiągnąć jak największe zyski. W tym przypadku inwestor może być pewny, że pieniądze nie zostaną zainwestowane w akcje, które są ryzykowne, bo mowa tu o pewnej inwestycji.

Inwestowanie w fundusze jest bezpieczne, gdyż tak naprawdę bez względu na to co dzieje się z towarzystwem, inwestorzy nie utracą swoich oszczędności. Aby kokonach zakupu jednostek uczestnictwa, należy udać się do banku, biura maklerskiego, bądź zajrzeć do Internetu, gdzie niektóre towarzystwa funduszy oferuje je na swojej stronie.

Różnice między funduszem a bankiem

Pomiędzy inwestycjami bankowymi a funduszami są pewne, znaczące różnice. Wpłacając gotówkę na lokatę, inwestor wybierając stałe oprocentowanie, od razu z góry będzie wiedział ile zarobi. W przypadku funduszy, osoby zarządzające zgromadzoną gotówką starają się zrobić wszystko co w ich mocy, aby osiągnąć jak największe zyski. Wówczas inwestor nie ma wglądu do konkretnych kwot, ani tym bardziej nie może mieć pewności, że cokolwiek z danej inwestycji uzyska.

Inną różnicą jest chociażby to, iż pieniądze zgromadzone w funduszu są do dyspozycji inwestora, który w każdej chwili może się wycofać. Lokata wiąże się w takiej sytuacji z pewnymi ograniczeniami, a często również prowadzi do utraty odsetek.

Zarabianie na funduszach pieniężnych

Pieniądze zainwestowane w fundusz pieniężny, podlegają różnym obrotom, służą zwykle do zakupu bonów skarbowych. Mają więc gwarantować pewny zysk dla inwestora i tak też jest. Trudno jest powiedzieć ile można w dany sposób zarobić, gdyż tak naprawdę wszystko zależy od działań menedżerów, którzy daną gotówką zarządzają. Niektórzy z racji doświadczenia i konkretnych umiejętności, potrafią osiągnąć ogromne zyski, inni mają z tym tylko duży problem.

Podział funduszy pieniężnych

Fundusze pieniężne są dość zróżnicowane, dlatego też podlegają konkretnemu podziałowi. W tym przypadku pieniądze inwestowane są w papiery wartościowe. Innymi funduszami są również fundusze gotówkowe, które pozwalają na inwestycję w krótkoterminowe obligacje. Te mają na celu zapewnienie większych zysków.

Fundusz obligacji a lokata

Fundusz obligacji to nic innego jak fundusz inwestycyjny, który polega na inwestowaniu oszczędności w obligacje. Ten sposób inwestowania okazuje się popularniejszy od tradycyjnych lokat. Niektórzy nawet snują przekonanie, iż fundusz obligacji jest mniej ryzykowny niż lokata. Dlatego nadaje się dla tych osób, które nastawiają się na zysk, a nie stratę.

Obligacje mogą w pełni zastąpić tradycyjne kredyty. W końcu pieniądze można otrzymać nie tylko w banku, ale i od prywatnych inwestorów. W danym celu trzeba po prostu wyemitować obligacje. Osoba która kupuje obligacje, w ustalonym czasie otrzymuje pieniądze od emitenta. Na wysokość danej płatności składa się przede wszystkim wielkość wpłaty oraz oprocentowania. Z dniem ukończenia ważności umowy, obligacje wykupuje emitent, a właściciel zaś odzyskuje swoje pieniądze. Być może jest to bardziej skomplikowane rozwiązanie, aczkolwiek realne.

Inwestycje funduszy obligacji

Fundusze obligacji inwestują w papiery dłużne. Należy tu wyróżnić papiery długoterminowe i krótkoterminowe. Z reguły długoterminowe wróżą większe zyski, drugie zaś znacznie mniejsze. Fundusze obligacji to nie tylko wypłacane odsetki, ale również handel obligacjami, co gwarantuje większe zyski. Dla niektórych inwestorów prognozowanie dużego zysku w krótkim czasie jest podejrzane. Gdyby inwestycje polegały na zysku bez wysiłku i czekania, zapewne wszyscy dziś byliby już bogaczami. Dlatego też jeżeli chodzi o fundusze obligacji, eksperci podpowiadają, aby wybierać długoterminowe.

Stopa zwrotu

Coraz częściej poleca się młodym inwestorom, wybór funduszy obligacji zamiast lokat. Jednak jeżeli chodzi o stopę zwrotu, tak naprawdę nie ma gwarancji, że w przypadku funduszy będzie ona wyższa. Owszem można znaleźć fundusze, które będą przewidywały znacznie większy zysk niż lokaty, ale to nie oznacza, że konkretnemu inwestorowi uda się dokonać ich zakupu.

Ryzyko funduszy obligacji

Inwestowanie w fundusze obligacji to poważna sprawa, dlatego też warto pozyskać trochę informacji również w kontekście ryzyka. Trzeba pamiętać, że w momencie gdy stopa procentowa rośnie, obligacje stają się tańsze. Od tego również zależą zyski inwestora.

Kiedy inwestować w fundusze obligacji

Najlepszy moment na inwestowanie w fundusze obligacji to czas bessy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, najkorzystniej jest zapoznać się z wynikami różnych funduszy, aby w ten sposób ocenić ich opłacalność. Wówczas zawsze jeszcze można ewentualnie powrócić do inwestowania w lokaty, jeżeli te okażą się korzystniejsze.

Wzrost ceny obligacji

Obligacje nie zawsze można kupić po stałej cenie. Ta ulega zmianom. Z reguły wszystkie obligacje które nabywane są od emitenta, mogą zostać ponownie sprzedane, a kupują je bardzo chętnie kolejni inwestorzy. W momencie, gdy generowane przez dane papiery wartościowe płatności okażą się dość interesujące, potencjalni kupcy pojawiają się w błyskawicznym tempie. A ze względu na fakt iż zainteresowanych jest wielu, cena obligacji zaczyna wzrastać. Kiedy ma miejsce odwrotna sytuacja, cena po prostu spada.

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

Inwestorzy znudzeni przetrzymywaniem swoich oszczędności na lokatach, coraz częściej zastanawiają się nad wyborem funduszu inwestycyjnego. Zanim jednak ktokolwiek ostatecznie zdecyduje się na takie postepowanie, powinien zapoznać się z kilkoma informacjami. W końcu każdy musi mieć pewność, że to się opłaci.

Mogłoby się wydawać jeszcze niedawno, stopy procentowe były dość wysokie, a przez to drogie kredyty i do tego wysokooprocentowane lokaty. Dziś jednak zarabia się na lokatach zdecydowanie mniej i to daje inwestorom do myślenia. W przypadku kiedy lokata szczególnie o stałym oprocentowaniu od samego początku przewiduje konkretny zysk, inwestycja w fundusz może zakończyć się różnie. Zysk w dużej mierze zależy od rodzaju funduszu inwestycyjnego. Inwestor przekazując na dany cel swoje oszczędności, oddaje je osobom zarządzającym, które kupują papiery wartościowe, bardziej lub mniej opłacalne ze względu na dość zróżnicowaną wartość. Dlatego też zysk nie jest pewny i nie ma szans na to, aby przewidzieć tu jakiekolwiek, konkretne kwoty.

Jakiś czas temu był tylko jeden fundusz. Wówczas inwestorzy nie mieli żadnego wyboru. Dziś choć jedne przynoszą większe zysku drugie mniej, inwestorzy nie mają pojęcia na który się zdecydować. Na dzień dzisiejszy wyróżnia się następujące fundusze inwestycyjne:

  • Fundusze pieniężne – polegają na inwestowaniu w krótkoterminowe papiery skarbowe. Są najmniej ryzykowne.
  • Fundusze obligacji – polegają na zakupie długoterminowych papierów dłużnych skarbu państwa. Zysk jest przy obniżeniu stopy procentowej.
  • Fundusze stabilnego wzrostu – w tej inwestycji, pieniądze lokowane są w papiery spółek, a część w bezpieczne krótkoterminowe papiery skarbowe i obligacje.
  • Fundusze mieszane – polegają na zakupie akcji, oraz krótkoterminowych papierów skarbowych i obligacji.
  • Fundusze akcji – pieniądze lokowane są w całości w spółki akcji. Są to najbardziej ryzykowne inwestycje.

Ubezpieczyciele oferują swoim klientom specjalne plany systematycznego oszczędzania. Osoba która decyduje się na takie rozwiązanie, zobowiązana jest przez konkretny czas odkładać konkretną kwotę pieniędzy. Gotówka ta podlega inwestycjom w fundusze inwestycyjne. Choć może na pierwszy rzut oka dany plan wydaje się korzystny, w rzeczywistości kompletnie się nie opłaca. Rezygnacja z funduszu przed czasem, może wiązać się z poniesieniem poważnych konsekwencji.

Wskazówki dla początkujących inwestorów

Zanim ktokolwiek zainwestuje w fundusze inwestycyjne, musi przeanalizować konkretne kwestie. W pierwszej kolejności należy przeanalizować i to bardzo dokładnie, szanse na osiągnięcie zysków. Trzeba przy tym pamiętać, że te są możliwe jedynie w inwestowaniu na dłuższy czas. Kolejny krok to dokonanie wyboru konkretnego funduszu. Zanim to nastąpi, należy przeanalizować kartę funduszu i to najlepiej kilka lat wstecz. Dzięki temu będzie można upewnić się co do opłacalności danego funduszu. Dla opanowanie swoich emocji i co za tym idzie, podjęcia słusznych decyzji, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

  • Po co inwestujemy?
  • Jak długo będziemy czy możemy oczekiwać na zysk?
  • Jakich zysków oczekujemy?
  • Jakie straty jesteśmy wstanie zaakceptować?

To podstawowe pytania, których odpowiedzi prowadzą do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane

Ostatnimi czasy bardzo popularne stały się produkty strukturyzowane, pozwalające na całkiem niezłe zyski finansowe. Gwarantują nie tylko zwrot zainwestowanego kapitału, ale i jednocześnie duży zysk. Z racji tylu korzyści, niewątpliwie warto poznać czym są dane struktury oraz ile można na tym zarobić.

Produkty strukturyzowane to dość młody sposób inwestowania gotówki. Jednak okazuje się coraz chętniej wybierany, dlatego też zapewne będziemy jeszcze mieli okazję o nim choć cokolwiek usłyszeć. Doświadczeni inwestorzy wspominają, że inwestycja w produkty strukturyzowane jest zdecydowanie pewniejsza i niekiedy bardziej opłacalna niż w przypadku lokat. Dlatego warto poznać je nieco bliżej, aby w razie konieczności, móc posłużyć się zdobytą wiedzą w czasie przeprowadzania własnych inwestycji.

Z reguły, aby móc zabezpieczyć swoje oszczędności, trzeba nastawić się na niski zysk. Kiedy ktoś myśli o prawdziwych zyskach, musi chcąc czy też nie, zaryzykować. Tak to niestety już działa. Dlatego doskonałym rozwiązaniem okazują się wspomniane produkty strukturyzowane. W tym przypadku zysk danych instrumentów finansowych jest ściśle zależny od wysokości określonego wskaźnika rynkowego. Zakup produktu strukturyzowanego oznacza dla inwestora to, że część gotówki zostanie przeznaczona na zakup obligacji dających pewny zwrot zainwestowanego kapitału, a kolejna część służy zakupieniu tak zwanych agresywnych instrumentów, które mają zapewnić zysk.

Aby zacząć inwestować w produkty strukturyzowane, trzeba w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na kilka pytań, a przynajmniej przemyśleć pewne, niezwykle istotne kwestie. Należy pamiętać, że produktów strukturyzowanych jest ponad 400, a więc trzeba wiedzieć na co się zdecydować, czym w ogóle się różnią. Pierwsza kwestia to to, z wykorzystaniem jakich aktywów dana struktura będzie zarabiać. Możliwości w tym przypadku jest dużo, a zalicza się tu przede wszystkim indeksy giełdowe, surowe i kursy walut. Druga kwestia to poziom ochrony kapitału. Przeważnie jest tak, że im bardziej inwestor nastawia się na duże zyski, tym to bezpieczeństwo mniejsze. Z kolei mniejszy zysk to większa pewność odzyskania zainwestowanego kapitału. Dokonując wyboru struktury, trzeba przede wszystkim rozważyć te, które się rozumie. W końcu chyba wygodniej i pewniej jest przewidzieć zmiany indeksu giełdowego, niż angażować się w coś, co jest kompletnie niezrozumiałe.

Przyszli inwestorzy, a szczególnie ci poczatkujący, zastanawiają się czy na produktach strukturyzowanych można zarobić. Zarobić owszem, ale to jeszcze zależy jakie kto ma oczekiwania. Duży wpływ na zysk ma moment rozpoczęcia danej inwestycji. Najgorsza sytuacja to duża zmienność, gdy tak naprawdę niezwykle trudno jest przewidzieć zachowanie rynku. Dla zachowania ostrożności, warto uczynić jeden mały krok w kierunku doradcy finansowego. To on powinien podpowiedzieć jaki moment jest najlepszy na daną inwestycję oraz przede wszystkim w jaki produkt strukturyzowany warto zainwestować.

Fundusze stabilnego wzrostu

Fundusze stabilnego wzrostu pod pewnymi względami są dość podobne do funduszy zrównoważonych. Okazuje się jednak, że należą one do znacznie bezpieczniejszych funduszy, ale z drugiej zaś strony są bardziej agresywne fundusze obligacji pieniężnych czy chociażby lokat.

Budowa portfela funduszu stabilnego wzrostu składa się przede wszystkim z instrumentów bezpiecznych, do których należy zaliczyć obligacje oraz bony skarbowe. Pozostałe to bardziej ryzykowne, a konkretnie chodzi tu o akcje. Jednak zarządzający danym portfelem nie mogą przeznaczyć w danym celu więcej niż połowy jego wartości.

O funduszach stabilnego wzrostu najwięcej wiedzą inwestorzy, ale i bez problemu dowiedzą się o nich również ci, którzy nie mieli okazji poznać danych instrumentów finansowych. Dziś nie trudno o reklamę zachęcają do inwestowania w instrumenty długoterminowe, gwarantujące większy zysk niż w przypadku lokat. Wówczas można mieć pewność, że chodzi o fundusze stabilnego wzrostu.

Chcąc poznać nieco bliżej dane fundusze, warto zorientować się w kontekście ich zachowania praktycznego. Otóż w momencie gdy na giełdzie jest hossa, inwestor odnosi duże zyski, z kolei bessa powoduje znaczny spadek. Kiedy sytuacja na giełdzie zachowuje równowagę, jest zysk, ale bardzo mały. Dość znaczący wpływ na dane inwestycje mają również akcje. Niestety jednak jest ich dość nieduża ilość i w momencie hossy fundusze rosną, ale tylko minimalnie.

Fundusze stabilnego wzrostu jak wskazuje sama nazwa, mają głównie na celu stabilny wzrost, może nie zawsze duży, ale jednak zmierzający ku zyskowi. Trzeba tylko pamiętać, że z tym może być różnie i nie ma żadnej gwarancji, że dane zyski z funduszu będą wysokie.

Wielu ludzi dochodzi do wniosku, że skoro doświadczeni inwestorzy są zdania, iż inwestowanie w fundusze stabilnego wzrostu jest opłacalne, szczególnie gdy celem jest pozyskanie pieniędzy na spokojną starość, to warto zabrać się za takie inwestycje samodzielnie. Dla niektórych taka inwestycja wydaje się całkiem w porządku, ale eksperci, którzy dokonali pewnych obserwacji i wyliczeń z uwzględnieniem kilkunastu lat inwestowania dowiedli, iż zysk z tego tytułu jest jednak niewielki. A co za tym idzie, inwestycja ta może okazać się mniej opłacalna od innych. W czasie długotrwałego inwestowania, obserwując to co dzieje się w danym czasie z zainwestowaną gotówką, może niekiedy przyprawić inwestora o dość silne emocje, prowadzące do podjęcia niewłaściwych decyzji. Zdarza się, że zyski znacznie spadają, a bliskie są nawet stratom. W końcu indeks giełdowy może ulec zachwianiu, a wtedy to już wszystko możliwe, co nie oznacza, że nie da się wyjść na prostą, czy odnieść z tego tytułu większych zysków. Trzeba tylko pamiętać, że jednak lepiej zabierać się za takie fundusze stabilnego wzrostu mając pewną wiedzę, nie wspominając już o doświadczeniu. Samodzielne budowanie takiego portfela inwestycyjnego z reguły polega na inwestowaniu około 30% w akcje oraz pozostałych 70% w fundusz obligacji. To są najlepsze proporcje pozwalające inwestorom na odniesienie konkretnego zysku.

 

 

Podstawy Pieniężnego Funduszu Inwestycyjnego

Fundusze inwestycyjne stanowią jedną z bezpieczniejszych form lokowania własnego kapitału. Największym uznaniem cieszą się fundusze pieniężne, funkcjonujące dzięki Towarzystwom Funduszy. Przez klientów swoimi parametrami przyrównywane są do lokat bankowych. W rzeczywistości mogą należeć zarówno do banków, jak i indywidualnych inwestorów. By prowadzić fundusze pieniężne, należy posiadać ważną licencję, a nad ich bezpieczeństwem czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Fundusz inwestycyjny w praktyce

Wpłacany na dany fundusz inwestycyjny kapitał zamieniany jest na jednostki uczestnictwa. Każda z nich zostaje przeliczona, wedle określonej kwoty. Wówczas kapitał wszystkich zebranych osób może być inwestowany przez zarządców danego funduszu. Działania te nastawione są na możliwie największe pomnożenie danej kwoty pieniędzy.

W inwestowaniu w dane fundusze, nie bierze się pod uwagę akcji, gdyż występuje w nich zbyt wysokie ryzyko niepowodzenia. Inwestorzy decydują się zazwyczaj na krótkoterminowe bony skarbowe zaciągane przez rząd. Fundusze pieniężne zajmują się również deponacją gotówki klientów bankowych.

Jednostki uczestnictwa można nabyć w instytucjach bankowych, biurach maklerskich, sprawdzonych stronach internetowych oraz u pośredników finansowych. Ich zakup wiąże się z opłaceniem prowizji. Możliwy do osiągnięcia zysk oscyluje w granicach siedmiu procent. W celu zabezpieczenia się, inwestorzy decydują się na powierzanie swojego kapitału dwóm odrębnym powiernikom.

Rezygnacja z dotychczasowego funduszu

W porównaniu z bankiem, fundusz jest o tyle mniej atrakcyjny, że nie gwarantuje zysków. W przypadku banków, jest on zazwyczaj z góry określony. Niemniej jednak, przy inwestowaniu w fundusze, można bez dodatkowych opłat, w dowolniej chwili wycofać swój wkład. Wówczas zwracane są również naliczone do tego czasu zyski. Podobnie jest w przypadku bankructwa danego funduszu. W takiej sytuacji, udziałowcy dostają z powrotem całość swojego początkowego kapitału.

Rodzaje funduszy pieniężnych

Część funduszy pieniężnych ogranicza się do współpracowania z rządowymi papierami wartościowymi. Inne preferują obrót obligacjami o krótkiej ważności. Zdarza się również inwestowanie w dłużne kwity należące do prywatnych firm. Decydując się na większe ryzyko, inwestorzy kupują bony skarbowe w obcej walucie, bądź dłużne, należące do miast i gmin.

Pieniężne fundusze inwestycyjne umożliwiają osiągnięcie zysku w oparciu o stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne. Gwarantują również zwrot pierwotnego kapitału w dowolnym momencie. Stanowią jedną z bezpieczniejszych opcji do inwestowania dodatkowej gotówki.